VFA při SKZ 1926

 

Valašská fotbalová akademie

ÚvahaOsnova:

- oficiální název

- definice

- charakteristika/role

- principy

- nástroje

- cíle

- propagace

- partneři

- akce

- plány – časová osa

--------------------------------------------

- linie 2018 – kroky v roce 2018

- finanční rozvaha 2018

- úkoly roku 2018 - harmonogram

 


1. Oficiální název:


Valašská fotbalová akademie při SKZ 1926 (VFA při SK Zašová 1926)


Vytýčení oficiálního názvu z důvodu:

- centralizace pozornosti v čase - zacílení

- změna z pracovního názvu na budování značky

- flexibilita

- reklama

- identita


2. Definice:


Jasně specifikovat a prezentace měkkých cílů v čase z důvodu zavádějícího pojmenování ,,AKADEMIE“


> Koncept rozvoje mládeže od 6-15 let.

> Založena na rozvoji dětí i trenérů nejen v oblasti sportovní, ale zejména morální

> Nadstandardní  díky lidskému přístupu lidí, kteří ho budují.

> Nastavena na rezonující cíle, které umožňují kroky k profesionalizaci v budoucnosti
Čím se lišíme?


1. Aktivním přístupem k vyhledávání  herních zkušeností (turnaje)

2. Angažovanost lidí založena na možnostech osobního rozvoje  (vzdělávání trenérů)

3. Soudružný a spolupracující tým lidí, který vytváří pozitivní prostředí pro všechny (děti,rodiče, trenéry, funkcionáře)

4. Dohlížíme nad rovnováhou rozvoje dovedností dětí a vývoje osobnosti

5. Vytváříme síť podporující možnost dětí zahrát si za ligový klub a trenérům se účastnit tréninku ligové  mládeže

6. Podporujeme rozvoj hráčů bez podmínky opustit svůj oblíbený klub3. Charakteristika/role:


Dítě – základem je radost ze hry. Zodpovědný přístup k tomu co dělá a hrdost na výsledky svého úsílí. Invididualní přístup ke každému, ale vnímání ho jako nezbytnou součást týmu.


Trenér a assistent – člověk, který je ochoten aktivně se zapojit do rozvoje dítěte a respektovat stanovené pravidla VFA. Pokud v budoucnu projeví snahu převzít zodpovědnost a vzdělávat se najít mu roli, která bude plně vytěžovat jeho dispozice.


Rodič – lidé, kteří musí spatřovat význam toho co děláme, důvěřovat nám a musíme mít jejich podporu – toho dosáhneme –angažovaností, otevřeností4. Principy:


Metodický rozvoj na základě – GRASSROOTS - RESPEKT

https://mujfotbal.fotbal.cz/grassroots-program/p14


Sběr herních zkušeností v zápase

Připravený tréninkový plán5. Nástroje


Nábor – dětí/trenérů

Herní projev – turnaje, triangly, liga, soutěž OFS

Rozvoj trenérů – licencování, spolupráce s FCB akademie, semináře a workshopy


7. Cíle roku 2018


Herní vytíženost v zápase 1000- 1500 min/rok (standart okolních klubů je cca 800min/rok)


VFA na Valašsku - nabídnout okolním klubům:


a) možnost nástavbového rozvoje jejich hráčů i trenérů (tréninky pod vedením licencovaných trenérů, ba dokonce trenérů FCB Akademie/účast na turnajích /semináře)


b) nabídnout přestup do SK Zašová 1926 aniž bychom bránili návratu
Partnerské kluby VFA :


vytipovat a oslovit ke spolupráci kluby stejného zaměření okruhu cca 60 km s podobnými cíli a představami i mimo ČR.


  • společná tzv. Moravská ligy

  • soustředění

  • vzájemná účast na turnajích

  • workshopy


Partnerský klub FCB:


  • vyjednání si regionálního zastoupení pro oblast Valašska

  • modelové tréninky trenérů FCB (1x týdně)

  • spolupráce na projektech FCB


Rozšířit trenérskou základnu a licencovat trenéry


Nábor dětí - založení školičky VFA ???6. Propagace

Veškeré aktivity by se měli odehrávat pod značkou VFA


Web

FB

Tisk

Občasník – mail podoba???


7.Partneři

Předkládáme jasné představy, krátkodobé cíle, specifikujeme kroky v horizontu max.roku.

Pravidelný kontakt

Aktivně vyhledáváme nové


8. AKCE

MFTM 2007

MFTM II. ????

Série zimních halových turnajů

Akce pro získání podpory občanů Zašové