trénink

20.06.2016 12:39

23,6, bude nepovinný trénink, budeme hrát fotbal od 18:00 do 19:00

v neděli 26,6, plánujeme ukončení sezóny na fotbalovém hřišti bližší info ve čtvrtek po tréninku