COERVER COACHING

26.01.2018 11:46

1.trénink

 1. The Sole/Heel Roll, The Toe Roll - klikni zde
 2. The Inside/Outside Roll - klikni zde
 3. Toe Taps + Outside Roll - klikni zde
 4. Inside Outside Rollovers - klikni zde

 

2.trénink

 1. V Outside Pull Push - klikni zde
 2. Pull Push Stepover - klikni zde
 3. Toe Taps Slap Stepover - klikni zde
 4. Outside Roll Step Behind Turn 90° - klikni zde

 

3.trénink

 1. Outside Cut Single Scissor - klikni zde
 2. Pull Back/Around Foot - klikni zde

 

4.trénink

 1. Double Outside Cuts Stepover - klikni zde
 2. Double Outside Cuts Stepover + Scissor - klikni zde

 

5.trénink

 1. Stepover, Double Scissor - klikni zde
 2. Inside Rollover Step On - klikni zde
 3. Sole/Heel Step Behind Turn 90° - klikni zde
 4. Fancy Toe Tapping - klikni zde